HALY A PRŮMYSLOVÉ OBJEKTY   

                         

Hala Muller - Pharma HK           Hala Pavlík - Černá za Bory        Hala Píšťany - přístav                   Hala Uniplast - Žáravice