O NÁS

Ing. Jaroslav Pavliš                                                                                        Ing. Jan Pavliš

         

 - absolvoval fakultu stavební VUT v Brně v 1986,                                         - absolvoval fakultu stavební VUT v Brně v 2010.          

 - od roku 1991 samostatná projektová kancelář,

 - autorizace u České komory autorizovaných inženýrů a techniků č. 700856.